امروز
 سه شنبه , 16/تير/1394
 Tuesday , 07/July/2015

حدیث نور

شرکتهای تابعه

معاونت مالی و اداری
معاون و مدیران اداری و مالی صندوق چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 27 بهمن 1387 ، 11:39

علی محمد پناهی     معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی صدا وسیما

فوق لیسانس مدیریت       متولد 1345    تاریخ حکم  25/6/1385

ع

*********************************************

غلام علی تاجیک

مدیر اداری صندوق بازنشستگی صدا و سیما

متولد 1342

لیسانس مدیریت

******************************************

محمد جواد کنجوری مدیر مالی صندوق بازنشستگی صداوسیما

متولد 1348  تاریخ حکم 8/6/1390