امروز
 شنبه , 10/مهر/1395
 Saturday , 01/October/2016

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

معاونت مالی و اداری
معاونت پشتیبانی و مالی چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 27 بهمن 1387 ، 11:39

محمد رضا صحرانورد

معاون پشتیبانی و مالی

 

*********************************************

غلام علی تاجیک

مدیر سرمایه انسانی

******************************************

اکبر اسدی

مدیر مالی

******************************************