امروز
 سه شنبه , 03/بهمن/1396
 Tuesday , 23/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

افق صندوق بازنشستگی چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه ، 3 تیر 1387 ، 16:35
مأموريت:
مأموريت صندوق تامين حقوق بازنشستگي، ازکارافتادگي و مستمري كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما با به كارگيري موثر و كارآمد ذخاير و منابع مالي صندوق در انجام فعاليتهاي اقتصادي در گستره ملي و بين‌المللي،  با اتكا به نيروي انساني متعهد و متخصص صندوق و حمايتهاي سازمان صدا و سيما و بهره گيري از فناوريهاي نوين با احترام به ارزشهاي اخلاقي جامعه به منظور سودآوري پايدار و افزايش مستمر اندوخته‌هاي صندوق است.

چشم انداز:
صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما، كارآمدترين صندوق بازنشستگي در بهره‌گيري از منابع انساني و مالي، پيشرو در عرصه‌هاي صنعتي، خدماتي و بازرگاني و پرچمدار آسايش و آرامش بازنشستگان بدون اتكا به بودجه عمومي كشور است.

اهداف بلند مدت:
1- حوزه خدمت‌گيرندگان
       1-1- افزايش رفاه بازنشستگان
2- حوزه فرايندهاي داخلي
       1-2- شفاف سازي سازماني
       2-2- بهبود عملكرد سازماني
3- حوزه رشد و يادگيري
       1-3- ارتقاي عملكرد نيروي انساني
       2-3- شكل‌گيري سازمان يادگيرنده
4- حوزه مالي
       1-4- افزايش منابع سرمايه‌اي صندوق
       2-4- افزايش سودآوري صندوق